ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΤΟΣ"

   Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ¨ΝΟΤΟΣ¨ ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2006 στην Ιεράπετρα Λασιθίου, στην Κρήτη.  Η έδρα και οι κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται στο 4ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ιεράπετρας – Αγίου Νικολάου. Τα μέλη του Συνεταιρισμού επένδυσαν στην κατασκευή σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων όπου γίνετε η διαλογή, η τυποποίηση και η αποθήκευση των προϊόντων που διαχειρίζεται ο Συνεταιρισμός, εξυπηρετώντας απόλυτα τις ανάγκες των δραστηριοτήτων του.
   Οι ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται κτισμένες μέσα σε οικόπεδο 4000 m2. Το κυρίως κτήριο αποτελείται από το συσκευαστήριο που καλύπτει έκταση 600 m2. Στο χώρο αυτό στεγάζονται οι μηχανές διαλογής και συσκευασίας. Επίσης, υπάρχει αποθηκευτικός χώρος 100 m2 για υλικά συσκευασίας. Ο χώρος συντήρησης των προϊόντων αποτελείται από ένα ενιαίο ψυκτικό θάλαμο με εμβαδόν 50 m2 (χωρητικότητας ~50 παλέτες).Ο θάλαμος συντήρησης ελέγχετε αυστηρά για την σταθερότητα της θερμοκρασίας και την διατήρηση των ιδανικών συνθηκών για την συντήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων. Επίσης, υπάρχει χώρος υποδοχής των προϊόντων οπού γίνεται η φόρτωση και η εκφόρτωση τους από ειδικές ράμπες. Ο χώρος της διοίκησης και του λογιστηρίου στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.